PŘIHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Login:
Heslo: Nová registrace
Nové heslo

V košíku máte zboží celkem za

0,00 Kč

Zobrazit košík
Vysypat košík
FACEBOOK


Dovozce:
SPOKEY s.r.o., Platnost od: 1.2.2011
Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 27860345

ZÁRUČNÍ LIST

I.


Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Je-li přiložen návod na montáž, údržbu a likvidaci, prosím, pečlivě si jej pročtěte. Při instalaci je třeba dodržovat požadavky bezpečné práce a pokud je to uvedeno v přiloženém návodu na montáž, měla by ji provádět osoba s el. kvalifikací.

Záruční doba na skryté vady trvá 24 měsíců od data prodeje (za podmínek, které popisuje záruční list).

V případě vadného fungování výrobku prosíme o vrácení výrobku do prodejny, kde byl zakoupen, spolu s:
a) tímto záručním listem s razítkem prodejce,
b) pokladní stvrzenkou s vepsaným typem produktu
c) původním obalem produktu

Záruka se nevztahuje na poškození mechanická a vzniklá v důsledku nesprávného použití. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejich normálním užíváním a na případy omezené životnosti výrobků při jejich obvyklém užívání, jedná se zejména o výrobky používané v půjčovnách. Seznam těchto výrobků je uveden na internetových stránkách www.easyoffice.cz

RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:

II.

INFORMACE O VÝROBKU
Typ :…..
Datum nákupu:....
Pokladní stvrzenka číslo......

USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE
Záruční list bez razítka prodejce a data nákupu je neplatný. Podmínkou uznání reklamace je dodání produktu v původním obalu a prokázání shody čísel na výrobku, záručním listu a pokladní stvrzence.
Zákazník má právo na opravu, slevu, výměnu nebo odstoupení od kupní smlouvy. V případě opravy má nárok na prodloužení trvání záruční doby o dobu trvání opravy.

USTANOVENÍ PRO PRODEJCE (NETÝKÁ SE SPOTŘEBITELE)
Na základě tohoto záručního listu je dovozce zodpovědný vůči prodejci po dobu nepřekračující 24 měsíců od data vydání výrobku ze skladu dovozce, tzn. od ................... Zodpovědnost dovozce je omezena na výměnu vadného zboží za zboží bez vady. Výměna zboží proběhne po předložení Protokolu o vyřízení reklamace Spokey s.r.o. s údaji o zákazníkovi a vadného výrobku s doklady uvedenými v „Ustanovení pro spotřebitele“ a tímto záručním listem a kopií pokladní stvrzenky. Výměnu provádí dodavatel zboží, není-li toto možné - dovozce. Zjištění faktu vydání kteréhokoliv záručního listu bez vepsání skutečného data prodeje má za následek ztrátu nároků prodejce vůči dovozci vyplývajících ze všech záručních listů s razítkem prodejce.

III.


Další ujednání jsou popsána v Reklamačním řádu společnosti Spokey s.r.o., kde je uložen. Současně je umístěn v rámci internetových stránek společnosti www.easyoffice.cz .